Δείγματα υπέρυθρης φωτογράφισης

Υγρασία - νιπτηρας

Εσωτερική υγρασία στο κατάστρωμα

Σεντίνα (μπλε υγρό, κόκκινο στεγνό)

Χτύπημα στην καρίνα

Εσωτερική δεξαμενή νερού (μπλέ) φωτογραφημένη απ'έξω

Κινητήρας σε λειτουργία